Micarea nitschkeana (J. Lahm ex Rabenh.) Harm.

třpytka Nitschkeova

Nenápadný mikrolišejník ze skupiny M. denigrata, který se u nás vyskytuje především v horských lesích, a to zejména jehličnatých, kulturního i přirozeného charakteru. Jeho obvyklým substrátem jsou tenké větvičky stromů, ať už jsou živé či jako dřevo mrtvých, stále přirostlých větví. Roste i na dřevu souší, řezných plochách pařezů a exponovaných kořenech vývratů. Tento druh je snadno zaměnitelný za bohatě plodný a abnormálně dobře vyvinutý materiál ubikvistického druhu M. denigrata. V některých případech nemusí být snadné tyto dva taxony od sebe odlišit.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 75, z toho ověřených 73. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024