Micarea nigella Coppins

třpytka lesklá

Poměrně vzácně nacházený druh vlhkých lesů, typicky pralesovitých jedlobučin. Obvykle roste na měkkém, často již více ztrouchnivělém dřevu jehličnanů (nejčastěji pahýly a pařezy), spíše chráněném před přímým deštěm (což ale není pravidlem). Výjimečně přechází na kůru a kořeny odumřelých stromů. V ČR se jedná o roztroušený druh, nejvíce zaznamenávaný z pralesovitých porostů, ale nejsou výjimečné ani nálezy z hospodářských lesů. Těmi jsou ale většinou první generace lesů vysázených „po pralesu“ v místech s větším množstvím ponechaného dřeva, např. objemnějších, pomalu tlejících pařezů apod.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 69, z toho ověřených 65. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024