Micarea myriocarpa V. Wirth & Vězda ex Coppins

třpytka tisíciplodá

Drobný pionýrský lišejník se specifickou ekologií. Roste téměř výlučně ve stinných, humidních a zároveň před deštěm chráněných nikách raných sukcesních stádií. Typickým stanovištěm jsou zastíněné suché kořeny vyvrácených stromů. Roste také na zastíněné borce bází stromů na stále vlhkých stanovištích, např. na březích potoků a na převislých silikátových kamenech ve vlhkých typech lesa. Relativně často je nacházen ve stinných nikách v zářezech lesních cest. Jedná se pravděpodobně spíše o přehlížený lišejník, který je díky své drobnosti a specifické ekologii přehlížený. V ČR se jedná o méně zaznamenávaný druh s roztroušenými údaji zejména ze západní části republiky.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 39, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021