Micarea misella (Nyl.) Hedl.

třpytka ubohá

Jeden z nejčastějších zástupců rodu v České republice a jeden ze dvou nejhojnějších druhů se stopkatými pyknidami. Jedná se o typicky lesní epixylický taxon, který je možné najít ve většině typů lesa, ale i na vrchovištích. Najdeme ho i v intenzivně obhospodařovaných lesích či parcích, kde je ponechána dřevní hmota. Vzácněji se vyskytuje také v sušších typech lesů nižších poloh. Na opracovaném tlejícím dřevě se objevuje také mimo les. Tento mikrošejník může růst na vlhkém i relativně suchém tlejícím dřevě v různém stupni rozkladu. Obývá obvykle poměrně stinná stanoviště, ale nevyhýbá se ani těm více prosvětleným, pokud je substrát dostatečně vlhký. Tento druh může v sobě zahrnovat více entit a některé údaje od nás (např. ty z dokladů s chybějícími stopkatými pyknidami) mohou teoreticky náležet i málo známému taxonu M. herbarum.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 495, z toho ověřených 421. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024