Micarea microsorediata van den Boom, Guzow-Krzemińska, Sérusiaux & M. Kukwa

třpytka

Lišejník ze skupiny M. micrococca, podobný soredióznímu druhu M. viridileprosa, od něhož se však liší přítomností methoxymikareové kyseliny. Byl popsán teprve nedávno a zatím je známý jen z několika evropských zemí. V některých oblastech je ale zřejmě běžný (Guzow-Krzemińska et al. 2019). Nejvíce údajů pochází z kyselé borky stromů ve vlhčích lesích, ale roste i na dřevě a terikolních mechorostech. V ČR byl zatím nalezen na dřevě a borce břízy v NPR Týřov a na Pramenech Klíčavy na Křivoklátsku.

Literatura: Guzow-Krzemińska B., Sérusiaux E., van den Boom P. P. G., Brand A. M., Launis A., Łubek A. & Kukwa M. (2019): Understanding the evolution of phenotypical characters in the Micarea prasina group (Pilocarpaceae) and descriptions of six new species within the group. – MycoKeys 57: 1–30.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024