Micarea micrococca agg.

třpytka

Tento komplex druhů zahrnuje v rámci střední Evropy taxony M. byssacea, M. czarnotae, M. laeta, M. microareolata, M. micrococca s. str., M. microsorediata, M. pauli, M. pseudomicrococca a M. viridileprosa. Kvůli značné podobnosti sem pro účely tohoto atlasu řadíme i příbuzný druh M. pusilla, který je fylogeneticky zřejmě sesterskou větví ke skupinám druhů M. micrococca a M. prasina. Celkově patří okruh M. micrococca k taxonomicky nejobtížnějším skupinám lišejníků u nás a správné určení je často nezbytné ověřovat molekulárními metodami. Asi jediným relativně snadno poznatelným druhem z této skupiny je sorediózní M. viridileprosa. Řada druhů z této skupiny zatím nebyla v ČR potvrzena, ale jejich výskyt je velmi pravděpodobný.

Literatura: Guzow-Krzemińska B., Sérusiaux E., van den Boom P.P.G., Brand A.M., Launis A., Łubek A. & Kukwa M. (2019): Understanding the evolution of phenotypical characters in the Micarea prasina group (Pilocarpaceae) and descriptions of six new species within the group. – MycoKeys 57: 1–30. Launis A., Malíček J., Svensson M., Tsurykau A., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Sharpening species boundaries in the Micarea prasina group, with a new circumscription of the type species M. prasina. – Mycologia 111: 574–592. Launis A., Pykälä, J., Boom Van den P., Sérusiaux E. & Myllys L. (2019): Four new epiphytic species in the Micarea prasina group from Europe. – Lichenologist 51: 7–25.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1203, z toho ověřených 791. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024