Micarea micrococca (Körb.) Gams ex Coppins

třpytka

Poměrně častý druh na kyselé kůře a dřevu v lesních ekosystémech kulturního i přirozeného charakteru. Jedná se spíše o pionýrský a poměrně stínomilný taxon, nejčastěji nacházený na mladých stromech a větvičkách. Identita většiny dokladů pod tímto jménem bude muset být v budoucnu průběžně ověřována, protože bylo během posledních let popsáno hned několik potenciálně zaměnitelných taxonů, jakými jsou např. M. czarnotae, M. laeta, M. microareolata, M. pseudomicrococca, M. pusilla, ale i bledé formy M. fallax, spadající fylogeneticky i chemicky již do okruhu M. prasina agg. V mnohých případech asi vždy nebude možné tyto taxony spolehlivě odlišit klasickými metodami bez molekulárních dat. Přesto se podle předběžných pozorování zdá, že M. micrococca v úzkém taxonomickém pojetí patří k nejčastějším druhům z komplexu M. micrococca agg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 41, z toho ověřených 36. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024