Montanelia disjuncta (Erichsen) Divakar, A. Crespo, Wedin & Essl.

terčovka drobkovitá

Široce rozšířený saxikolní druh, který vyhledává osluněné příkré skalní plochy kyselých silikátových i vulkanických hornin. Najdeme ho roztroušeně od pahorkatin do hor po celé České republice. V Evropě se vyskytuje běžně od mírného pásu po boreální oblasti.

Historické rozšíření je nutné revidovat kvůli častému nerozlišování podobné M. sorediata. Od té se liší sorály umístěnými převážně na ploše laloků, přítomností nenápadných pseudocyfel na okrajích laloků a často nápadně lesklou stélkou. Nejblíže v horách střední Evropy (např. v Alpách) se vyskytuje další podobný, arkto-alpinský až boreo-montánní druh M. tominii, lišící se zřetelnými pseudocyfelami a dření reagující C+ červeně. Jeho výskyt je teoreticky možný i u nás.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Montanelia

nejčastější synonyma:Melanelia disjuncta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 154, z toho ověřených 129. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024