Menegazzia terebrata (Hoffm.) A. Massal.

terčovka dírkovaná

Terčovka dírkovaná je epifytickým makrolišejníkem, který roste převážně v pralesovitých listnatých porostech. V našich podmínkách upřednostňuje borku buku, ale může se vyskytovat i na jiných dřevinách. Je velice citlivý k znečištění ovzduší i k intenzivnímu lesnímu hospodaření. Vyžaduje vlhké mikroklima. V minulosti býval tento lišejník výrazně hojnější a vyskytoval se i v nižších polohách. Aktuálně je známý z méně než desítky lokalit v podhorských a horských polohách Šumavy, Novohradských hor a Třeboňské pánve. Mimo pralesovitých porostů (aktuálně hlavně bučin) ale může růst i na starších stromech např. v údolích potoků, kde by hlavně v případě Šumavy mohly být v budoucnu nalezeny ještě další lokality. Mladé exempláře lze snadno zaměnit s běžnou Hypogymnia physodes.

Na našem území připadá v úvahu také výskyt vzácnějšího druhu M. subsimilis, který se liší charakterem sorálů. Stélky připomínající tento taxon, avšak vyžadující další studium, byly nalezeny v Boubínském pralese.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1996): Importance of the Šumava Mts. for the biodiversity of lichens in the Czech Republic [Význam Šumavy pro biodiverzitu lišejníků v České republice]. – Silva Gabreta 1: 71–81.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae MenegazziaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 40, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024