Mycocalicium subtile (Pers.) Szat.

Patrně nelichenizovaná houba, případně pololišejník, bez zřetelné stélky. Stopkatými plodnicemi a drobnými jednobuněčnými sporami se podobá některým zástupcům rodu Chaenothecopsis, od kterých se pozná například mírně odlišným tvarem jednobuněčných spor, velikostí vřecek a ekologickými preferencemi.

Vyskytuje se téměř výhradně na dřevě, a to především na pahýlech jehličnatých stromů. Preferuje raná sukcesní stádia, kdy je dřevo už dostatečně zvětralé, ale dosud není kolonizováno lišejníky. Roste na lesních i nelesních stanovištích, převážně ve středních a vyšších polohách. V lesích s dostatkem suchých stromů patří k hojným druhům.

V nižších polohách se vyskytuje podobný příbuzný druh na borce a dřevě dubů (Vondrák, nepubl.). Tento zatím nepopsaný taxon se liší červenou reakcí excipula a stopky apotecií s KOH (u pravého M. subtile se hnědá barva tkání po přidání KOH nemění).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Mycocaliciales Mycocaliciaceae Mycocalicium


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 165, z toho ověřených 156. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024