Naetrocymbe rhyponta (Ach.) A. Massal.

Málo známý druh, opomíjený v současné určovací literatuře. Podle Harrise (1995) je tento druh charakteristický přítomností hnědé tkáně pod plodnicemi (kterou nazývá „subiculum“) a poměrně malými čtyřbuněčnými sporami. Podle Nimise (2022) se spory často rozpadají na dvoubuněčné fragmenty.

Uvádí se, že druh N. rhyponta je rozšířen v mírném pásu severní polokoule, ale ve skutečnosti je jeho rozšíření málo známé. Ze střední Evropy pocházejí údaje především z Alp (Nimis et al. 2020). V ČR byl udáván pod jmény Arthopyrenia fumago a A. rhyponta pouze do začátku 20. století (viz katalog Vězda & Liška 1999). Tyto údaje však vyžadují ověření.

Literatura: Harris R. C. (1995): More Florida Lichens. Including the 10¢ Tour of the Pyrenolichens. – Bronx, New York. Nimis P. L. (2022): ITALIC – The Information System on Italian Lichens. Version 7.0. – University of Trieste, Dept. of Biology. [https://dryades.units.it/italic] Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes incertae sedis Dothideomycetes Naetrocymbaceae Naetrocymbe

nejčastější synonyma:Arthopyrenia rhyponta

Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024