Naetrocymbe punctiformis (Pers.) R.C.Harris

Pololišejník (ve smyslu Vondrák et al. 2022) bez zřetelně vyvinuté stélky, charakteristický svými četnými peritécii 0,2–0,35 mm v průměru. Podobný vzhled má například i Cyrtidula hippocastani, která se liší zďovitými sporami (N. punctiformis má spory dvoubuněčné). Zajímavým znakem, který bývá jen občasně patrný, je fragmentace spor. V některých případech je toto rozpadání na jednobuněčné fragmenty velmi nápadné, což připomíná zástupce rodu Strigula.

Je to nejhojnější evropský zástupce rodu. Vyskytuje se typicky na několik let starých větvičkách listnáčů. Mimořádně hojný bývá na bucích. Ne vždy je omezen jen na větvičky a v některých případech může porůstat i rozsáhlé plochy hladké borky kmenů. Tento fenomén je patrný zejména v oblastech „lišejníkových pouští“, např. v severních Čechách, kde tento pololišejník zaujímá niky dosud nepřítomných lišejníků. V ČR je plošně rozšířen od nížin do hor.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes incertae sedis Dothideomycetes Naetrocymbaceae Naetrocymbe

nejčastější synonyma:Arthopyrenia punctiformis

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 112, z toho ověřených 109. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024