Pachnolepia pruinata (Pers.) Frisch & G. Thor

artonie ojíněná

Nenápadný lišejník s bělavou stélkou a ojíněnými apotecii, které obsahují arthoniaovou kyselinu (C+ červeně). Ekologicky se jedná o podobný druh jako např. Chrysothrix candelaris nebo Dendrographa decolorans. Roste tedy na hrubé borce, nejčastěji dubů, ve světlých přirozených lesích nízkých poloh. Může se ale vyskytovat i na opracovaném dřevu. Ve střední Evropě patří v současnosti k velmi vzácným lišejníkům. Na našem území byl v minulosti nalezen na dvou lokalitách v okolí Teplic (Anders 1922) a recentně ve starých lužních lesích rezervací Ranšpurk a Cahnov-Soutok na jižní Moravě.

Literatura: Anders J. (1922): Die Flechten Nordböhmens. III. Nachtrag. – Hedwigia 63: 269–322.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Pachnolepia

nejčastější synonyma:Arthonia pruinata

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024