Reichlingia leopoldii Diederich & Scheid.

Tento lichenizovaný hyfomycét byl původně popsán jakožto lichenikolní houba parazitující na neznámém sorediózním lišejníku s řasou rodu Trentepohlia (Diederich & Scheidegger 1996). Také z ČR byl původně publikován jako lichenikolní houba (Kocourková 2000). Čokoládově hnědá vrstva konidií je ale evidentně produkována leprózní stélkou. Reichlingia leopoldii roste na převislých zastíněných silikátových skalách a suché kůře stromů (především listnáčů) na vlhčích mikrostanovištích, jakými mohou být např. údolí vodních toků. V Evropě i v ČR se jedná o vzácnější druh, který ale může být částečně přehlížený. Z našeho území jsou uváděny jednotlivé roztroušené lokality z jižní poloviny státu.

Literatura: Diederich P. & Scheidegger C. (1996): Reichlingia leopoldii gen. et sp. nov., a new lichenicolous hyphomycete from Central Europe. – Bulletin de la Société des Naturalistes luxembourgeois 97: 3–8. Kocourková J. (2000): Lichenicolous fungi of the Czech Republic (the first commented checklist). – Acta Musei Nationalis Pragae, Ser. B, 55: 59–169.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ReichlingiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 42, z toho ověřených 41. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024