Parmelia saxatilis (L.) Ach.

terčovka skalní

Běžný zástupce rodu Parmelia na našem území. Roste převážně na silikátových skalách a sutích, ale také na kůře dřevin, a to především v horských oblastech. Epifytické výskyty je problematické odlišit od nedávno popsaných druhů P. ernstiae a P. serrana. Dříve publikované morfologické znaky byly v poslední době zpochybněny. K odlišení zůstávají obtížněji zjistitelné rozdíly v obsahových látkách – u P. saxatilis chybí mastné kyseliny – a v DNA. Terčovka skalní je široce rozšířena na obou polokoulích, od mírných po polární oblasti. Předběžná data z území ČR ukazují, že se na borce dřevin vyskytuje jen vzácně, a to typicky v blízkosti skal, kde tvoří bohatší populace.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ParmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 624, z toho ověřených 267. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024