Parmelia pinnatifida Kurok.

terčovka

Jedná se o nejméně známý druh ze skupiny P. omphalodes agg., která se vyskytuje na silikátových skalách a sutích od nižších poloh do hor. Rozšířen je po celé severní polokouli. Vzhledem k různému pojetí rozlišovacích znaků vůči P. omphalodes se taxonomie P. pinnatifida v průběhu času měnila a druh nebyl často rozlišován. Nedávná práce (Ossowska et al. 2019) podpořila pomocí molekulárních metod jeho rozlišování na druhové úrovni a jako spolehlivý určovací znak považuje výskyt pseudocyfel primárně na okrajích laloků. Rozšíření na našem území je málo známé, nutná je revize herbářového materiálu. Recentní údaje pocházejí např. z Krkonoš, Jizerských hor a Brd.

Literatura: Ossowska E., Guzow-Krzemińska B., Kolanowska M., Szczepańska K., Kukwa M. (2019): Morphology and secondary chemistry in species recognition of Parmelia omphalodes group – evidence from molecular data with notes on the ecological niche modelling and genetic variability of photobionts. – MycoKeys 61: 39–74.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ParmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024