Parmelia omphalodes agg.

terčovka

Skupina zahrnující podobné druhy P. discordans, P. omphalodes a P. pinnatifida. Jejich odlišování může být problematické a často vyžaduje využití kombinace morfologických a chemických znaků. V minulosti na našem území zpravidla nebyly jednotlivé taxony odlišovány. Pravá P. omphalodes s. str. je v ČR nejběžnějším zástupcem skupiny, tudíž nekritické terénní údaje jsou automaticky připisovány tomuto druhu, avšak mohou ve skutečnosti zahrnovat i další zástupce této skupiny.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Parmelia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 119, z toho ověřených 44. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024