Parmelia omphalodes (L.) Ach.

terčovka střechovitá

Nejhojnější druh terčovky ze stejnojmenné skupiny, vyskytující se u nás roztroušeně na silikátových skalách a sutích od pahorkatin do hor. Je široce rozšířen na severní polokouli. Z našeho území byl z této skupiny uváděn dříve většinou jen tento druh. Zbylé dva taxony byly rozlišovány jen na nižší než druhové úrovni nebo vůbec. Od podobné terčovky P. discordans se liší obsahem kyseliny salazinové ve dřeni (K+ červeně) a od P. pinnatifida četnými pseudocyfelami na ploše laloků. Nedávná práce (Ossowska et al. 2019) ukázala složitější vývojové vztahy v rámci skupiny a upozornila na potřebu podrobnější studie.

Literatura: Ossowska E., Guzow-Krzemińska B., Kolanowska M., Szczepańska K. & Kukwa M. (2019): Morphology and secondary chemistry in species recognition of Parmelia omphalodes group – evidence from molecular data with notes on the ecological niche modelling and genetic variability of photobionts. – MycoKeys 61: 39–74.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae ParmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 110, z toho ověřených 73. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024