Parmelia serrana A. Crespo, M.C. Molina & D. Hawksw.

terčovka

Epifytický taxon ze skupiny P. saxatilis agg., popsaný poměrně nedávno na základě drobných morfologických rozdílů a DNA. Jeho určování je problematické. Podle některých studií okruhu P. saxatilis se jedná o kryptický druh, spolehlivě rozlišitelný od P. ernstiae pouze pomocí DNA (např. Corsie et al. 2019). Avšak typicky vyvinuté exempláře lze celkem spolehlivě určit na základě barvy, tvaru a umístění izidií, tvaru pseudocyfel, lesklého povrchu a širokých okrouhlých laloků. Obsah kyseliny lobarové je proměnlivý. V Evropě je tato terčovka široce rozšířena. Roste hlavně na kůře listnatých stromů, vzácně také na dřevě a kamenech. Rozšíření a ekologické nároky jsou v ČR nedokonale známé. Většina údajů pochází z listnatých lesů v horských oblastech, kde bývá hojná zvláště na silnějších větvích listnatých stromů (typicky buků).

Literatura: Corsie E., Harrold P. & Yahr R. (2019): No combination of morphological, ecological or chemical characters can reliably diagnose species in the Parmelia saxatilis aggregate in Scotland. – Lichenologist 51: 107–121.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae Parmelia


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 26, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024