Peccania coralloides (A. Massal.) A. Massal.

lišejka korálovitá

Stélka tohoto cyanolišejníku je tvořena černými, často ojíněnými korálovitými polštářky. Roste na přirozených, zejména kolmých vápnitých (hlavně vápencových) skalách, zpravidla v místech, kde prosakuje nebo se hromadí stékající voda. Ve střední Evropě patří k vzácným druhům, rozšířeným hlavně v Mediteránu. Z našeho území je znám z Českého krasu a jižní Moravy (údolí Rokytné, Pálava).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae Peccania


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021