Peccania cernohorskyi (Servít) Czeika & Guttová

lišejka Černohorského

Cyanolišejník s lesklou černou stélkou, kterou pokrývají víceméně kulovité izidiósní výrůstky a někdy i relativně velké plodnice. Roste převážně na snadno zvětrávajících vápnitých silikátech, kde porůstá prsť i horninu, a to hlavně na diabasech a vápnitých slepencích. Známy jsou ale také výskyty na vápenci a dalších typech bazických skal. Typicky se objevuje na exponovaných nízkých skalkách na xerotermních skalnatých svazích. Druh byl popsán z České republiky z diabázových skal u Svatého Jana pod Skalou v Českém krasu již v roce 1935 (Servít & Černohorský 1935, jako Thyrea Černohorskýi), ale jeho taxonomickou příslušnost se podařilo zjistit až v novém tisíciletí (Czeika et al. 2004). Do té doby byl prakticky neznámý, špatně interpretovaný a zaměňovaný za zdánlivě podobný taxon Anema tumidulum, který se však liší řadou morfologických znaků. Peccania cernohorskyi patří mezi velmi vzácné, ale široce rozšířené lišejníky na reliktních typech stanovišť. Nejvíce publikovaných lokalit pochází z České republiky, kde je znám především z diabasových skal v Českém krasu a v okolí Prahy, ale také ze slepenců kolem Moravského Krumlova a z hadců u Mohelna.

Literatura: Servít M. & Černohorský Z. (1935): Flechten aus Čechoslovakei IV. Malá Fatra, Velká Fatra und Choč-Gruppe in der Slovakei nebst Nachträgen. – Věstník Královské české společnosti nauk 1934/IV: 1–34. Czeika H., Czeika G., Guttová A., Farkas E., Lőkös L. & Halda J. (2004): Phytogeographical and taxonomic remarks on eleven species of cyanophilic lichens from Central Europe. – Preslia 76: 183–192. Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae PeccaniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024