Peltigera degenii Gyeln.

hávnatka Degenova

Hávnatka charakteristická lysou svrchní stranou, bledými žilkami a rhiziny na spodní straně. K nejčastějším stanovištím patří humózní půdy, mechaté balvany, báze stromů a tlející mechaté klády. Roste na bazickém i kyselém podkladu, většinou na lesních stanovištích. V Evropě se jedná o široce rozšířený druh. V ČR je poměrně vzácná a nejvíce lokalit pochází z horských oblastí, zvláště z jižních Čech, kde bývá nacházena v pralesovitých porostech a v mikroklimaticky vlhkých, skalnatých nebo suťových lokalitách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 66, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024