Peltigera collina (Ach.) Schrad.

hávnatka chlumní

Poměrně snadno poznatelná epifytická hávnatka se sorediozními okraji laloků, která může být zaměněna s ekologicky velmi podobným lišejníkem Nephroma parile. Peltigera collina je typickým zástupcem vzácných makrolišejníků vlhkých pralesovitých porostů, kde roste např. společně s druhem Lobaria pulmonaria. Upřednostňuje mechaté kmeny starých buků a klenů v horských oblastech bohatých na srážky. Mimo to se vyskytuje také na mechatých skalách a balvanech. Je velmi citlivá k znečištění ovzduší, eutrofizaci a změně mikroklimatických poměrů např. z důvodu lesního hospodaření. Ve střední Evropě je aktuálně vzácná. Z ČR existuje více historických údajů hlavně z horských oblastí Šumavy a Hrubého Jeseníku. Aktuálně však patří k velmi vzácným druhům, které jsou známy v zásadě jen z několika stromů v okolí Modravy na Šumavě.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. – Sauteria 9: 351–360.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 25, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024