Peltigera canina (L.) Willd.

hávnatka psí

Velká hávnatka charakteristická plstnatými laloky s konci otočenými dolu a bohatě větvenými až splývajícími rhizinami. Roste na půdě, humusu, mechorostech, mechatých bázích stromů, vápnitých i silikátových skalkách a na tlejících kmenech v lesních i nelesních společenstvech. I přes jeho velmi širokou ekologickou amplitudu se v České republice jedná o vzácnější lišejník, který zřejmě za poslední století ustoupil. Ve starší literatuře existuje mnoho údajů o jeho výskytu u nás, ale je třeba je brát s rezervou, protože toto jméno sloužilo jako jakýsi odpadkový koš pro velkou skupinu hávnatek s širokými plstnatými laloky. Hávnatka psí bude zřejmě náchylná k nadměrné eutrofizaci a změnám hospodaření v krajině. Větší množství lokalit je recentně uváděno pouze ze západních Čech. V Evropě je hávnatka psí široce rozšířeným a lokálně hojným druhem.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 162, z toho ověřených 68. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024