Peltigera aphthosa (L.) Willd.

hávnatka bradavičnatá

Jeden ze tří našich druhů hávnatek se zelenou stélkou, kterému chybějí žilky na spodní straně laloků. Porůstá mechorosty převážně na kyselých oligotrofních půdách, vzácněji na silikátových kamenech a skalkách. Někdy se vyskytuje přímo na humusu a půdě. Jedná se o boreálně-montánní až arkto-alpinský prvek. Ve střední Evropě je hojnější asi pouze v Alpách. Na našem území se v minulosti vyskytoval roztroušeně od středních do vysokých nadmořských výšek. Kvůli jeho citlivosti k znečištění životního prostředí (eutrofizace, kyselé deště) a zřejmě mezoklimatických změn v důsledku změny hospodaření v krajině druh znatelně ustoupil. Aktuálně se vyskytuje pouze na několika lokalitách na Šumavě.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. – Sauteria 9: 351–360.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 57, z toho ověřených 53. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024