Psoroma hypnorum (Vahl) Gray

panarie rokytová

Lišejník s granulózní až šupinovitou stélkou, obsahující zelenou řasu rodu Coccomyxa a většinou i cefalódia se sinicí. Apotécia jsou nápadná, vyznačují se červenohnědými disky a vroubkovaným až šupinovitým okrajem. Psoroma hypnorum patří k lišejníkům, které rostou hlavně na mechorostech, kyselé půdě a rostlinných zbytcích na vlhkých stanovištích. V oceánických oblastech je častý i jako epifyt. Jedná se o arkto-alpinský až boreo-montánní druh, ve střední Evropě v současnosti známý pouze z vlhkých horských oblastí. Z území ČR pochází větší množství historických údajů (viz katalog Vězda & Liška 1999) včetně nejvyšších poloh Krkonoš, avšak recentně je tento lišejník známý pouze z vápencové lokality Tvarožné díry na Králickém Sněžníku. Psoroma hypnorum je v současném pojetí považován za polyfyletický taxon (Elvebakk 2012). Morfologicky odlišné typy, rozeznávané na úrovni variety jako Psoroma hypnorum var. campestre, jsou známé z historických sběrů z jižní Skandinávie a Dánska a pravděpodobně představují samostatný druh blízký Psoroma tenue (Elvebakk 2012). Vnitrodruhové epitetum campestre či campestris bylo používané také staršími středoevropskými autory a není vyloučené, že se tato entita historicky vyskytovala také u nás.

Literatura: Jørgensen P.M. (2007): Pannariaceae. – Nordic Lichen Flora 3: 96–112. Elvebakk A. (2012): An overlooked Psoroma in Denmark and southern parts of Sweden. – Graphis Scripta 24: 45–48.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae Psoroma


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021