Psoroma hypnorum (Vahl) Gray

panarie rokytová

Lišejník s granulózní až šupinovitou stélkou, obsahující zelenou řasu rodu Coccomyxa a většinou i cefalódia se sinicí. Apotécia jsou nápadná, vyznačují se červenohnědými disky a vroubkovaným až šupinovitým okrajem. Od velmi podobné P. femsjonense se liší světle hnědou stélkou, častou přítomností šupin na okraji apotecií, vyššími bradavičkami na perisporu výtrusů a absencí sekundárních metabolitů (detekovanými pomocí TLC).

Psoroma hypnorum patří k lišejníkům, které rostou hlavně na mechorostech, kyselé půdě a rostlinných zbytcích na vlhkých stanovištích. V oceánických oblastech je častý i jako epifyt. Jedná se o arkto-alpinský až boreo-montánní druh, ve střední Evropě v současnosti známý pouze z vlhkých horských oblastí. Z území ČR pochází větší množství historických údajů (viz katalog Vězda & Liška 1999) včetně nejvyšších poloh Krkonoš, avšak recentně je tento lišejník známý pouze z vápencové lokality Tvarožné díry na Králickém Sněžníku.

Literatura: Jørgensen P.M. (2007): Pannariaceae. – Nordic Lichen Flora 3: 96–112. Elvebakk A. (2012): An overlooked Psoroma in Denmark and southern parts of Sweden. – Graphis Scripta 24: 45–48. Elvebakk A. (2022): Psoroma femsjonense (Fr.) Trevis., a misunderstood species possibly extinct from Europe. – Graphis Scripta 34: 22–35.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae PsoromaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024