Psoroma femsjonense (Fr.) Trevis.

panarie

Tento relativně nápadný lišejník se velice podobá mnohem známějšímu druhu P. hypnorum. Liší se kaštanově hnědou stélkou, vroubkovaným okrajem apotecií bez šupin, nízkými bradavičkami na perisporu výtrusů a přítomností methyl esteru kyseliny porphyrilové and kyseliny pannarové ve stélce. Fylogeneticky je blízký arkto-alpinskému druhu P. tenue (Elvebakk 2012).

Psoroma femsjonense je druhem mírně kyselých až vápnitých půd otevřených stanovišť, např. vřesovišť, okrajů cest, světlých lesů a jejich okrajů. Jeho rozšíření je zatím málo známé a uváděn je pouze několika evropských zemí a Turecka. Poslední evropský doklad byl však sebrán roku 1945 (Elvebakk 2022). Všechny lokality pocházejí z nízkých poloh a poměrně suchých oblastí. V ČR byl potvrzen na jediné lokalitě u Třebíče, kde ho v minulosti sbíral a v exsikátu vydal J. Suza. Není vyloučené, že i některé údaje ze Slezska (Stein 1879, jako P. hypnorum f. campestre) se ve skutečnosti týkají České republiky a tohoto taxonu. Zajímavostí je, že u Třebíče byla J. Suzou sbírána i Psoroma hypnorum (Elvebakk 2022).

Tento druh byl dlouho považován za synonymum P. hypnorum, od které se liší celou řadou znaků a částečně i ekologicky. V severní Evropě byl ale někdy odlišován na úrovní variety, jako var. campestris (Elvebakk 2012). O „vzkříšení“ P. femsjonense se postaral až recentně Elvebakk (2022).

Literatura: Elvebakk A. (2012): An overlooked Psoroma in Denmark and southern parts of Sweden. – Graphis Scripta 24: 45–48. Stein B. (1879): Flechten. – In: Cohn F. (ed.), Kryptogamen-Flora von Schlesien, 2(2): 1–400, J. U. Kern’s Verlag, Breslau. Elvebakk A. (2022): Psoroma femsjonense (Fr.) Trevis., a misunderstood species possibly extinct from Europe. – Graphis Scripta 34: 22–35.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae PsoromaČervený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024