Protopannaria pezizoides (Weber) P.M. Jørg. & S. Ekman

panarie kustřebkovitá

Stélka tohoto cyanolišejníku je tvořena šedomodrými až hnědými šupinami a častá jsou také nápadná apotécia s vroubkovaným okrajem. Protopannaria pezizoides roste nejčastěji na humusu, mechorostech a rostlinných zbytcích, vzácněji i na mechatých kmenech stromů. Upřednostňuje vlhká a světlá stanoviště. V horských oblastech se často objevuje kolem horní hranice lesa. V minulosti byl od nás tento lišejník opakovaně uváděn. V současnosti je znám výskyt pouze z Velké kotliny v Hrubém Jeseníku, Povydří na Šumavě a z areálu bývalého cínového dolu Rolava v Krušných horách. Hlavně příčinou úbytku druhu mohly být kyselé deště, k nimž je podobně jako většina cyanolišejníků velmi citlivý.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae ProtopannariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024