Parmeliella triptophylla (Ach.) Müll. Arg.

terčovička trojlistá

Tento cyanolišejník se vyznačuje modravě šedou, šupinovitou izidiózní stélkou, která se tvoří na výrazném tmavém prothallu. Typickým stanovištěm je mechatá borka starých listnatých stromů na vlhkých mikrostanovištích (např. v pralesovitých porostech). Vzácně může růst i na mechatých skalách. Patří k suboceanickým lišejníkům, které jsou ve střední Evropě vázány na srážkově bohaté horské oblasti s minimálním znečištěním ovzduší. V minulosti byl tento druh od nás opakovaně uváděn z horských oblasti (viz katalog Vězda & Liška 1999). Z většiny svých původních lokalit ale vymizel. Recentní údaje pocházejí pouze ze Šumavy (kary jezer, okolí Modravy, Ždanidla).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae Parmeliella


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023