Pannaria rubiginosa (Ach.) Bory

panarie rudá

Velmi ozdobný cyanolišejník s růžicovitou, modravě šedou stélkou a červenohnědými apotécii. Vyskytuje se na mechaté borce listnatých stromů. Patří k typickým zástupcům suboceanických lišejníků, které jsou ve střední Evropě velmi vzácné a vázané pouze na zachovalé, srážkově bohaté oblasti. Jediné údaje o jeho výskytu v ČR pocházejí z 19. století, avšak jedná se pouze o nespecifikované zmínky a herbářové doklady od nás chybějí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae PannariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024