Pannaria conoplea (Ach.) Bory

panarie modrolysavá

Drobnější cyanolišejník, relativně nápadný díky své modrošedé růžicovité stélce. Ta je složená z drobných lalůčků nesoucích (sorediózně-) izidiózní výrůstky, tzv. gymnídie. Roste na mechatých kmenech listnatých stromů nebo vzácněji na mechatých skalách. Patří k suboceanickým lišejníkům svazu Lobarion vázáným na vlhká lesní mikrostanoviště, např. v pralesovitých porostech. Ve střední Evropě je kromě Alp Pannaria conoplea vzácná a na řadě míst již vyhynula, což se týká České republiky i Slovenska. V minulosti od nás byla sice vícekrát uváděná (viz katalog Vězda & Liška 1999), ale kromě dvou původních zdrojů (Rabenhorst 1870, Kovář 1908) se jedná o sekundárně citované či vůbec nespecifikované údaje (nejstarší zmínky z Opizovské éry). Suza (1934) revidoval Kovářův doklad z počátku 20. století z Jeseníků jako mylný, takže jediným historickým výskytem tohoto druhu u nás zůstává blíže nespecifikovaná lokalita od Karlových Varů z 19. století (Rabenhorst 1870), kterou Degelius (1935) zařadil do mapy rozšíření tohoto druhu v Evropě.

Literatura: Rabenhorst L. (1870): Kryptogamen-Flora von Sachsen, der Ober-Lausitz, Thüringen und Nord-Böhmen mit Berücksichtigung der benachbarten Länder. – E. Kummer, Leipzig. Kovář F. (1908): Třetí příspěvek ku květeně lišejníků moravských. – Věstník Klubu přírodovědců Prostějov 11: 55–99. Suza J. (1934): Ozeanische Züge in der epiphytischen Flechtenflora der Ostenkarpathen (ČSR), bzw. Mitteleuropas. – Věstník Královské české společnosti nauk 1933/9: 1–43. Degelius G. (1935): Das ozeanische Element der Strauch- und Laubflechtenflora von Skandinavien. – Acta Phytogeographica Suecica 7: 1–411.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Pannariaceae PannariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024