Peltigera lepidophora (Nyl. ex Vain.) Bitter

hávnatka šupinkatá

Prakticky nezaměnitelná drobná hávnatka díky svým peltátním („placatým“) izidiím na svrchní straně stélky. Jejím stanovištěm jsou zpravidla mírně disturbované vápnité půdy, případně detritus ve skulinách skal. Jedná se o pionýrský druh se subkosmopolitním výskytem. Je známý i z tropů a jižní polokoule. V Evropě je rozšířený téměř po celém kontinentu, ale obecně patří k vzácným druhům, což platí i pro území České republiky. Nejvíce údajů pochází ze severských a horských oblastí. Z území České republiky je většina recentních lokalit překvapivě uváděna z nižších poloh: z PP Valachov na Křivoklátsku, ze slepenců v okolí Moravského Krumlova a z NP Podyjí. Jediná prozatím dokumentovaná horská populace přežívá ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. V minulosti se tento druh u nás vyskytoval zřejmě výrazně častěji a ustoupil pravděpodobně spolu se změnou hospodaření v krajině.

Literatura: Liška J., Palice Z. & Dětinský R. (1998): Změny v rozšíření vzácných a ohrožených lišejníků v České republice I. – Příroda 12: 131–144.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae Peltigera


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021