Peltigera leucophlebia (Nyl.) Gyeln.

hávnatka běložilná

Jeden ze tří našich zástupců „zelených“ hávnatek, které mají jako hlavního fotobionta zelenou řasu. Ekologicky vikarizuje s druhem P. aphthosa, která je acidofilní a liší se absencí žilek na spodní straně stélky. Peltigera leucophlebia se vyskytuje na půdě, často v asociaci s mechorosty, i na mechatých skalách. Výrazně preferuje neutrální až bazické substráty. Obecně je tento druh hojnější v horských oblastech, avšak většina historických údajů z našeho území pochází z nižších a středních poloh, např. z širšího okolí Brna a Prahy. To je způsobeno hlavně vazbou na vápnité substráty. Recentní údaje pocházejí z údolí Křemelné na Šumavě, Velké kotliny v Hrubém Jeseníku, Tvarožných děr na Králickém Sněžníku, Obřího dolu a Kotelních jam v Krkonoších. Hávnatka běložilná vymizela zřejmě v souvislosti s acidifikací prostředí kyselými dešti a změnami hospodaření v krajině. V rámci severní polokoule se jedná o široce rozšířený druh mírného a boreálního pásu.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. – Sauteria 9: 351–360.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 111, z toho ověřených 99. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024