Peltigera malacea (Ach.) Funck

hávnatka měkká

Tato za vlhka modrozelená, svrchu plstnatá hávnatka je poznatelná také nahoru stočenými, srolovanými nebo kadeřavými laloky, absencí žilek a kontrastem mezi světlými okraji a černým středem spodní strany stélky. Hávnatka měkká patří k typickým acidofilním oligotrofním druhům, které se vyskytují v trávnících a na obnažené půdě od stepních společenstev vysoko do hor. Její rozsáhlý areál zaujímá především mírný a boreální pás severní polokoule a jeví kontinentální tendence. V minulosti se na našem území vyskytovala roztroušeně např. na stráních, písčinách, vřesovištích, okrajích lesů i ve světlých suchých lesích. V současnosti u nás patří k vzácným lišejníkům. Více recentních lokalit je známo pouze z Třebíčska. Jednotlivé nálezy pocházejí např. ze Strakonicka, Třeboňska, Šumavy, Slavkovského lesa a Hrubého Jeseníku. Její ústup byl zapříčiněn zřejmě eutrofizací lokalit, následným zarůstáním a také likvidací vhodných stanovišť v souvislosti s intenzifikací zemědělství.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024