Peltigera membranacea (Ach.) Nyl.

hávnatka blanitá

Statná hávnatka, která může být snadno zaměněna např. za plodné formy běžného druhu P. praetextata. Jejími typickými znaky jsou kartáčovité rhiziny a úzké vyvýšené žilky. Roste na mechatých skalách, bázích stromů i půdě. Jedná se o suboceanický lišejník, který je ve střední Evropě vázán na srážkově bohaté, horské oblasti. Její rozšíření v ČR je prakticky neznámé kvůli nevyjasněné taxonomii a obtížné determinaci. Evidentně bude na našem území vzácná, vázaná pouze na nejvlhčí oblasti. Většina literárních údajů by se mohla týkat zatím formálně nepopsaného druhu Peltigera neocanina.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024