Peltigera neocanina Miadl. et al. ined.

hávnatka

Hávnatka makroskopicky připomínající P. canina, avšak s víceméně jednoduchými až mírně větvenými rhiziny, které jsou výrazně plstnaté. Podobné, avšak kartáčovité rhiziny má druh P. membranacea. Formálně nebyl tento taxon zatím popsaný, přestože se v literatuře objevuje již více než 20 let (Miadlikowska & Lutzoni 2000). Alespoň v rámci Evropy se zřejmě bude jednat o široce rozšířený druh. Preferuje mechaté skalky v lesním prostředí (Timdal & Gjerlaug 2023). Z ČR je druh zatím známý ze tří lokalit na Šumavě, z Týřova a Velké Pleše na Křivoklátsku. Pravděpodobně se k němu bude vztahovat podstatná část dřívějších českých údajů P. membranacea.

Literatura: Miadlikowska J. & Lutzoni F. (2000): Phylogenetic revision of the genus Peltigera (lichen-forming Ascomycota) based on morphological, chemical, and large subunit nuclear ribosomal DNA data. – International Journal of Plant Science 161: 925–958. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181. Timdal E. & Gjerlaug H. C. (2023): DNA barcodes reveal unrecognized species diversity in Peltigera sect. Peltigera in Norway, including the new species P. jonii. – Graphis Scripta 35: 30–65.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024