Peltigera neocanina ined.

hávnatka

Hávnatka makroskopicky připomínající P. canina, avšak s víceméně jednoduchými až mírně větvenými rhiziny, které mají ±kartáčovitý tvar jako druh P. membranacea. Formálně nebyl tento taxon zatím popsaný, přestože se v literatuře objevuje již 20 let (Miadlikowska et al. 2003). Z ČR je druh zatím známý ze tří lokalit na Šumavě, z Týřova a Velké Pleše na Křivoklátsku. Pravděpodobně se k němu bude vztahovat podstatná část dřívějších údajů P. membranacea.

Literatura: Miadlikowska J., Lutzoni F., Goward T., Zoller S. & Posada D. (2003): New approach to an old problem: incorporating signal from gap-rich regions of ITS and rDNA large subunit into phylogenetic analyses to resolve the Peltigera canina species complex. – Mycologia 95: 1181–1203. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae Peltigera

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023