Peltigera neopolydactyla (Gyeln.) Gyeln.

hávnatka

Statná hávnatka, typická svými širokými, šedými až namodralými laloky a dlouhými rhizinami. Tento lesní druh upřednostňuje mechaté balvany a báze starých stromů v horských a boreálních oblastech. Ve střední Evropě je s výjimkou Alp vzácná. Podobná situace je i v ČR, odkud jsou známy jednotlivé údaje ze Šumavy, Hrubého Jeseníku, Krušných a Novohradských hor. V minulosti nebyl tento druh odlišován od podobných zástupců ze skupiny P. polydactylon.

Literatura: Bayerová Š., Halda J., Liška J. & Uhlík P. (2004): Příspěvek k poznání lichenoflóry Krušných hor. – Bryonora 33: 28–35.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 16, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024