Peltigera polydactylon (Neck.) Hoffm.

hávnatka mnohoprstá

Tato hávnatka je typická svou lysou svrchní stranou, tmavými žilkami a svazečkovitými rhizinami. Od habituálně podobného druhu P. horizontalis se snadno pozná „nehtovitými“ apotecii. Problém může někdy nastat při odlišování mladých nebo málo vyvinutých stélek bez plodnic. V těchto případech je možné využít odlišnosti ve složení terpenoidů (pomocí tenkovrstvé chromatografie).

Hávnatka mnohoprstá roste na kyselých i zásaditých půdách, bázích stromů i mechatých skalách na lesních i nelesních stanovištích. Je široce rozšířená v mírném a boreálním pásu severní polokoule. Na našem území roste roztroušeně až vzácně v různých nadmořských výškách, avšak téměř chybí v severní části státu. I když u nás evidujeme několik desítek recentních údajů, podobně jako druh P. horizontalis tento lišejník v průběhu minulého století výrazně ustoupil v důsledku různých antropogenních vlivů (Liška et al. 2006).

Literatura: Liška J., Palice Z., Dětinský R. & Vondrák J. (2006): Changes in distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic II. – In: Lackovičová A., Guttová A., Lisická E. & Lizoň P. [eds], Central European lichens – diversity and threat, p. 241–258, Mycotaxon Ltd., Ithaca.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 68, z toho ověřených 39. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024