Peltigera venosa (L.) Hoffm.

hávnatka křivožebrá

Prakticky nezaměnitelný lišejník, charakteristický drobnou zelenou stélkou se zploštělými okrouhlými apotécii, tmavými žilkami a neforemnými cefalódii na spodní straně. Jejím stanovištěm jsou humózní obnažené půdy především na vápnitém podkladu. Ekologicky se jedná o typického r-stratéga. Hávnatka křivožebrá je boreo-montánním až arkto-alpinským druhem, široce rozšířeným na severní polokouli. Ve střední Evropě je hojnější asi pouze v Alpách. V ČR patří k vůbec nejvzácnějším lišejníkům. Její výskyt je aktuálně známý pouze z několika mikrolokalit ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. V minulosti byla tato hávnatka ale relativně častým druhem i v nižších polohách. Mnoho údajů pochází např. z okolí Brna a přilehlé části Českomoravské vysočiny. Opakovaně sbírána byla i přímo v Praze. Její drastický ústup hlavně v 2. polovině 20. století byl pravděpodobně způsoben kombinací kyselých dešťů a intenzifikací hospodaření v krajině.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. – Sauteria 9: 351–360.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Peltigeraceae PeltigeraČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 102, z toho ověřených 99. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024