Pertusaria coronata (Ach.) Th. Fr.

děratka korunovitá

Izidiózní taxon, který jakožto hlavní diagnostické sekundární metabolity produkuje koronaton a kyselinu stiktovou (stélka reaguje K+ žlutě a UV+ oranžově). Těžištěm jeho rozšíření je borka listnatých stromů v lesní i nelesní krajině. Na našem území se jedná o hojný lišejník starých bukových a suťových lesů v podhorských a horských oblastech, kde bývá nejčastěji nalézán na borce buku. V nižších polohách je vzácný. Recentní údaje téměř scházejí ze severní části Čech, kde druh zřejmě ustoupil vlivem kyselých dešťů v druhé polovině minulého století. V rámci Evropy se jedná o široce rozšířeného zástupce, který je v některých horských oblastech (např. v Alpách a Karpatech) hojný.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae PertusariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 106, z toho ověřených 104. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024