Pertusaria corallina (L.) Arnold

děratka korálová

Saxikolní lišejník charakteristický stélkou hustě pokrytou izídiemi a obsahem thamnolové kyseliny. Jeho typickým stanovištěm jsou silikátové sutě a skalky v podhorských a horských oblastech, kde většinou roste na osluněných exponovaných plochách. V Evropě patří k široce rozšířeným a v některých oblastech hojným lišejníkům. Z ČR pochází nejvíce údajů z brdských sutí. Jinak je tato děratka rozšířena v pohraničních pohořích i na řadě dalších lokalit ve středních polohách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae Pertusaria

nejčastější synonyma:Lepra corallina

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 162, z toho ověřených 103. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024