Pertusaria constricta Erichsen

děratka

Lišejník podobný běžnějšímu druhu P. leioplaca nebo u nás vzácnějším zástupcům P. alpina a P. pertusa. Plodné bradavice obsahují vždy více uzavřených apotécií, jsou více vystouplé, zaoblené až ve vrcholové části a jejich stěny jsou více zkosené, téměř kolmé, vzácněji i nepatrně zúžené (odtud druhový název). Na rozdíl od některých forem variabilního druhu*P. leioplaca* obsahují vřecka P. constricta osm výtrusů.

Pertusaria constricta patří k vzácnějším zástupcům rodu. Uváděna je především z hladké borky buku v horských oblastech střední, jižní a východní Evropy. Na našem území patří k vzácným lišejníkům bukových pralesovitých porostů. V minulosti je známa z několika nálezů V. Kuťáka z Krkonoš a Králického Sněžníku (Kuťák 1952, Hanko 1983). Recentně byla publikována z Novohradských hor (Žofínský prales a okolí) a nepublikované údaje pocházejí rovněž ze Šumavy a Beskyd (Malíček, Palice & Vondrák, nepubl.).

Literatura: Erichsen C. F. E. (1936): Pertusariaceae. – In: Rabenhorsts Kryptogamenflora, 2nd IX., Abt. 5 (1), p. 319–728, Leipzig. Kuťák V. (1952): Lišejníky v Krkonoších. – Časopis Národního muzea 121: 106–116. Hanko B. (1983): Die Chemotypen der Flechtengattung Pertusaria in Europa. – Bibliotheca Lichenologica 19: 1–297.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae PertusariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024