Pertusaria hymenea (Ach.) Schaer.

děratka Wulfenova

Pertusaria hymenea je dobře rozpoznatelný druh díky brzy otevřeným diskům apotécií, v KOH fialovém epihymenium, vřeckům s osmi výtrusy a sekundárním metabolitům s dominujícím xanthonem, kyselinou thiophaninovou. Málo vyvinuté exempláře mohou připomínat běžný druh P. leioplaca, od kterého se snadno poznají mikroskopicky či dle obsahových látek.

Roste na borce různých listnatých dřevin (u nás hlavně buku) v parkové a lesní krajině. V Evropě vykazuje mediteránně-subatlanské rozšíření. Na našem území patří k vzácným lišejníkům pralesovitých porostů s převahou buku. Recentní údaje pocházejí z Českého lesa, Šumavy, Novohradských hor a Javorníků.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae PertusariaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024