Pertusaria leioplaca DC.

děratka hladkokorá

Děratka s mírně až silně vypouklými bradavkami, které obsahují jedno až tři uzavřená apotécia (někteří autoři uvádějí i vyšší počet). Diagnostickým znakem jsou vřecka obsahující obvykle čtyři výtrusy, ale jejich počet může kolísat mezi dvěma až šesti. Pertusaria leioplaca je typickým druhem hladké borky listnatých stromů, především buků a habrů. Objevuje se v listnatých až smíšených lesích od nížin do hor. Ve střední Evropě patří k relativně běžným lesním druhům. Na našem území je hojný v zachovalých lesních oblastech zejména středních až nižších horských poloh. Na mikroklimaticky vhodných stanovištích lze lišejník najít i v hospodářských lesích. V intenzivně obhospodařované krajině a v oblastech silně ovlivněných imisním zatížením z konce minulého století druh téměř vymizel.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae Pertusaria


ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 314, z toho ověřených 182. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022