Pertusaria trachythallina Erichsen

děratka

Apotécia tohoto druhu na první pohled připomínají sorály. Obsahují dvousporická vřecka a kyselinu thamnolovou (K+ žlutě, Pd+ žlutě až červeně). Pertusaria trachythallina roste na borce listnatých stromů, nejčastěji buků, ve vlhkých lesích (Nimis et al. 2018). V Evropě se jedná o vzácný lišejník, který z řady lokalit již zřejmě vymizel. Recentně je uváděný např. z Alp, východních Karpat a Kavkazu. Z našeho území pochází jediný specifikovaný historický údaj z buků od Dívčí lávky (oblast soutoku Labe a Bílého Labe) v Krkonoších, kde ho v roce 1935 sbíral V. Kuťák (Erichsen 1940; jako P. laevigata var. discrepans).

Literatura: Nimis P.L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P.O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Erichsen C.F.E. (1940): Neue Pertusarien nebst Mitteilungen über die geographische Verbreitung der europäischen Arten. – Annales Mycologici 38: 16–55.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Pertusariaceae Pertusaria

nejčastější synonyma:Lepra trachythallina

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024