Phaeophyscia rubropulchra (Degel.) Moberg

terčovník rudokrásný

Tento vzácný lišejník nejvíce připomíná drobné exempláře terčovníku červenavého (P. endophoenicea). Společným znakem je oranžově až červeně pigmentovaná dřeň, která bývá u P. rubropulchra zpravidla souvisleji a intenzivněji zabarvená. Oba druhy se liší i v postavení a charakteru sorálů, které se u P. rubropulchra nacházejí převážně mimo okrajové části stélky a jsou více granulozní. Na našem území se vyskytuje v oblasti lužních lesů Soutoku na jižní Moravě. Může růst jak na borce listnatých dřevin, tak na skalách. V rámci Evropy se jedná o vzácný teplomilný lišejník vlhkých nížinných listnatých lesů. Je dokonce považován za jakýsi preglaciální relikt (Masson 2008). Naše lokality tvoří severní hranici dosud málo známého evropského areálu.

Literatura: Masson D. (2008): Découverte de cinq espèces rares de macrolichens dans les Pyrénées occidentales françaises : une présence relictuelle ?. – Cryptogamie, Mycologie 29: 35–61.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024