Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl.

terčovník

Vzácný terčovník, velmi podobný běžnějším druhům P. endophoenicea a P. orbicularis, od nichž se liší kulovitými sorály na okrajích laloků. Tento epifytický lišejník roste na listnatých stromech s vyšším pH borky. Je známý ze solitérních dřevin i ze světlých lesních porostů nižších a středních poloh. Ve střední Evropě se hojněji vyskytuje pouze v některých níže položených oblastech Alp a Karpat. V ČR je vzácný a donedávna byl dokonce považován za vyhynulý. Historicky byl sbírán v Třeboni (Nádvorník 1947, jako P. suzae), recentní údaje pocházejí z jižní Moravy (Cahnov-Soutok, Mohelno, NP Podyjí) a několika lokalit v Čechách.

Literatura: Nádvorník J. (1947): Physciaceae Tchécoslovaques. – Studia Botanica Čechoslovaca 8: 69–124.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae Phaeophyscia


ohrožení:CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023