Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg

terčovník kruhovitý

Nejhojnější zástupce rodu, charakteristický okrouhlými sorály na povrchu laloků. Někdy může být problematické odlišení od jeho lesního příbuzného, druhu P. endophoenicea, který tvoří sorály na okrajích laloků. Ekologicky je terčovník kruhovitý velmi nenáročný druh, který osidluje široké spektrum substrátů. Patří k typickým zástupcům epifytických nitrofilních společenstev. Běžný je na prašných místech, kolem silnic nebo ve městech. Na skalních substrátech vyhledává živinami obohacená místa, např. kde kálí ptáci. V Evropě i v ČR je velmi hojný v různých nadmořských výškách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 957, z toho ověřených 515. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024