Phaeophyscia nigricans (Flörke) Moberg

terčovník černající

Náš nejmenší zástupce rodu, charakteristický drobnými lalůčky s isidiemi na okrajích. Potkáme ho na borce listnatých stromů i skalních substrátech. Obecně preferuje úživná a světlá stanoviště. Častý je i v nitrofilních společenstvech. Ze skalních substrátů se zpravidla vyskytuje na přirozených i antropogenních vápnitých podkladech. V Evropě i v ČR se jedná o hojný a široce rozšířený druh od nížin do horských oblastí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 243, z toho ověřených 207. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024