Phaeophyscia kairamoi (Vain.) Moberg

terčovník bradavicovitý

Terčovník podobný druhu P. hirsuta, od něhož se odlišuje přítomností (často ciliátních) isidií nebo lobulí. Může růst na vápnitých skalách, mechorostech i úživné borce stromů. Obecně se jedná o vzácný horský druh, který je ve střední Evropě známý pouze z Alp, Karpat a Hrubého Jeseníku. Naše jediná lokalita se nachází na vápnitých fylitech Petrových kamenů, kde však jeho výskyt nebyl recentně potvrzen.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae PhaeophysciaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024